คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

วีดีทัศน์แนะนําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตารางใช้ห้องปฏิบัติการ

 


สืบค้นทรัพยากรของคณะพยาบาลศาสตร์EBSCO Discovery Service (EDS)

บริการ Single Search สืบค้นทรัพยากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ที่บอกรับ และบริการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด (ILL) 
EBSCO Discovery Service (EDS) :

 สืบค้นทรัพยากรของคณะพยาบาลศาสตร์
EBSCO Discovery Service (EDS)
 

 

  
 

 

   

 
      

ติวเข้มออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ติวเข้มออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้[…]

Read more

ติดตามและสำรวจชาวบ้านในเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มห[…]

Read more

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมทำดีบริจาคโลหิตในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาคณะพยาบาล[…]

Read more

เชิญชวนน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมประกวดออกแบบ LINE Stickers x AIS

เชิญชวนน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี […]

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การรับสม[…]

Read more