คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

วีดีทัศน์แนะนําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อแม่ดีเด่นราชภัฏในกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 และเพื่อประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 

Read more

ร่วมใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563
 ร่วมใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ วันที่ 21 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2563

Read more

ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ Office 365

Office 365 คือ โปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Cloud ได้ โดยเปลี่ยน รูปแบบการใช้งานโปรแกรมจากบน PC ไปใช้งานออนไลน์บน Cloud ทําให้สามารถทํางานที่ไหนก็ได้เฟย์ เอกสารถูกเก็บออนไลน์บน Cloud จะดึงมาใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ เป็นการ Backup เอกสารไปในตัว หากเครื่อง เสียหาย แต่เอกสารไม่หาย สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นแชร์ไฟล์เอกสาร, ตารางนัดหมายการ ประชุมต่างๆ และยังมีบริการออนไลน์อื่นๆ ให้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือการ ประชุม ซึ่งจะทําให้การทํางานในองค์กรง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สํานักงานอธิการบดี จึงขอ ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Office 365 ให้กับบุคลากรและคณาจารย์ในหน่วยงานของท่านได้นําไปใช้งาน โดยมี เงื่อนไขการใช้งาน

Read more

ตารางใช้ห้องปฏิบัติการ

 


สืบค้นทรัพยากรของคณะพยาบาลศาสตร์EBSCO Discovery Service (EDS)

บริการ Single Search สืบค้นทรัพยากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ที่บอกรับ และบริการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด (ILL) 
EBSCO Discovery Service (EDS) :

 สืบค้นทรัพยากรของคณะพยาบาลศาสตร์
EBSCO Discovery Service (EDS)
 

 

  
 

 

   

 
      

กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการบริหารและพัฒนาคุณภาพหน่วยงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว[…]

Read more

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณ[…]

Read more

พิธีสักการะสมเด็จพระบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา มอบรางวัลคนดีศรีพยาบาล และพิธีบายศรีสู่ขวัญนัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

อาจารย์อินทนิล  เชื้อบุญชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ […]

Read more

โครงการส่งเสริมการทำตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมการทำตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะ[…]

Read more

โครงการพยาบาลราชภัฏร่วมใจต้านภัยสมองเสื่อมในผู้สูงอายุตำบลแจระแม

อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพยาบาลราชภัฏอุบลร่วมใจต้านภัยสมองเสื่อมในผู้สูงอายุตำบลแจระแม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณ[…]

Read more