ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ Office 365

Office 365 คือ โปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Cloud ได้ โดยเปลี่ยน รูปแบบการใช้งานโปรแกรมจากบน PC ไปใช้งานออนไลน์บน Cloud ทําให้สามารถทํางานที่ไหนก็ได้เฟย์ เอกสารถูกเก็บออนไลน์บน Cloud จะดึงมาใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ เป็นการ Backup เอกสารไปในตัว หากเครื่อง เสียหาย แต่เอกสารไม่หาย สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นแชร์ไฟล์เอกสาร, ตารางนัดหมายการ ประชุมต่างๆ และยังมีบริการออนไลน์อื่นๆ ให้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือการ ประชุม ซึ่งจะทําให้การทํางานในองค์กรง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สํานักงานอธิการบดี จึงขอ ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Office 365 ให้กับบุคลากรและคณาจารย์ในหน่วยงานของท่านได้นําไปใช้งาน โดยมี เงื่อนไขการใช้งาน

Read more