กำหนดจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำ[…]

Read more

รับสมัครโครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ 12

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการท[…]

Read more