ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อแม่ดีเด่นราชภัฏในกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 และเพื่อประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 

Read more

ร่วมใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563
 ร่วมใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศ…รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการราชภัฏอาสา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างงานนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร)

ประกาศ…รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการราชภัฏ[…]

Read more

กำหนดจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำ[…]

Read more

รับสมัครโครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ 12

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการท[…]

Read more