เข้ารับรางวัลบุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้[…]

Read more

จิตอาสาคณะพยาบาลศาสตร์ ทำกิจกรรมจิตอาสาและจัดโรงทานแจกอาคารและเครื่องดื่ม แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานกตัญญุตาบูชาคุณ 102 ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหา[…]

Read more