กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและ[…]

Read more

อบรม “ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาวะอย่างยั่งยืน” หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อบรม “ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาวะอย่างยั่งยืน” หนึ่งในก[…]

Read more

ขอเชิญร่วมการประชุมศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

งานประชุมศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุในสังคมไ[…]

Read more