ขอแสดงความยินดีกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้ใบประกาศนียบัตรประกาศผลโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม 2020

–ขอแสดงความยินดีกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยา[…]

Read more

เชิญชวนน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมประกวดออกแบบ LINE Stickers x AIS

เชิญชวนน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี […]

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การรับสม[…]

Read more

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานรา[…]

Read more

กำหนดจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำ[…]

Read more

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อแม่ดีเด่นราชภัฏในกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 และเพื่อประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 

Read more

ร่วมใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563
 ร่วมใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ วันที่ 21 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2563

Read more