กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการบริหารและพัฒนาคุณภาพหน่วยงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว[…]

Read more

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณ[…]

Read more

พิธีสักการะสมเด็จพระบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา มอบรางวัลคนดีศรีพยาบาล และพิธีบายศรีสู่ขวัญนัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

อาจารย์อินทนิล  เชื้อบุญชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ […]

Read more

โครงการส่งเสริมการทำตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมการทำตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะ[…]

Read more

โครงการพยาบาลราชภัฏร่วมใจต้านภัยสมองเสื่อมในผู้สูงอายุตำบลแจระแม

อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพยาบาลราชภัฏอุบลร่วมใจต้านภัยสมองเสื่อมในผู้สูงอายุตำบลแจระแม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณ[…]

Read more