กำหนดจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำ[…]

Read more

จิตอาสาคณะพยาบาลศาสตร์ ทำกิจกรรมจิตอาสาและจัดโรงทานแจกอาคารและเครื่องดื่ม แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานกตัญญุตาบูชาคุณ 102 ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหา[…]

Read more

รับสมัครโครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ 12

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการท[…]

Read more

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขั้นตอนก[…]

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลังเกณฑ์การขอดูข้อมูล และขอสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลังเกณฑ[…]

Read more

โรงเรียนสาธิตประกาศรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แบบสำรวจความต้องการเข้าเรียนระดับอนุบาล ชั้นประถมศ[…]

Read more