ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ป้ายแดง

 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๔ คน โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทินี เสาร์แก้ว
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชา คนกาญจน์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรวฑิพย์ สุธีประเสริฐ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรา เรืองเสรี

 

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider