คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนนารีนุกูล จำนวน 75 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2562

 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะพยาบาลบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการนี้ อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย…

โพสต์โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2019