รับภาพถ่าย”พิธีมอบแถบหมวกเเละเข็มสถาบัน” ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 สามารถติดต่อรับภาพถ่าย”พิธีมอบแถบหมวกเเละเข็มสถาบัน”
ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่ห้อง 52.210 อาคาร 52 ระหว่างวันที่ 9-30 ตุลาคม 2562(เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
www.nurse.ubru.ac.th