ร่วมส่งกำลังใจ ให้น้องภูมิซุยและน้องแบม ในกิจกรรมการประกวด UBRU- SMART FRESHY BOY & GIRL 2019

ร่วมส่งกำลังใจ ให้น้องภูมิซุยและน้องแบม  ในกิจกรรมการประกวด  UBRU- SMART FRESHY BOY & GIRL 2019 ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี