เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ระหว่างวันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2562
ดูรายละเอียด >>http://wow.in.th/sLW7 หรือ http://wow.in.th/dQrw
#TCAS63 #ช่วยกันแชร์นะ #รับนักศึกษา
——————-
น้องๆ ม.6 ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์
https://admission.ubru.ac.th/
หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 045-352-000 ต่อ 5601 หรือ 1144 หรือ 1147
ยินดีให้คำปรึกษาน้องๆ ทุกคน