ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลังเกณฑ์การขอดูข้อมูล และขอสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลังเกณฑ์การขอดูข้อมูล และขอสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

อ่านเพิ่มเติมคลิก