รับสมัครโครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ 12

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ 12
  –  สำหรับนักศึกษาปีที่ 3-4 และนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่