ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ Office 365

Office 365 คือ โปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Cloud ได้ โดยเปลี่ยน รูปแบบการใช้งานโปรแกรมจากบน PC ไปใช้งานออนไลน์บน Cloud ทําให้สามารถทํางานที่ไหนก็ได้เฟย์ เอกสารถูกเก็บออนไลน์บน Cloud จะดึงมาใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ เป็นการ Backup เอกสารไปในตัว หากเครื่อง เสียหาย แต่เอกสารไม่หาย สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นแชร์ไฟล์เอกสาร, ตารางนัดหมายการ ประชุมต่างๆ และยังมีบริการออนไลน์อื่นๆ ให้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือการ ประชุม ซึ่งจะทําให้การทํางานในองค์กรง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สํานักงานอธิการบดี จึงขอ ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Office 365 ให้กับบุคลากรและคณาจารย์ในหน่วยงานของท่านได้นําไปใช้งาน โดยมี เงื่อนไขการใช้งาน ดังนี้

  1. เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://login.microsoftonline.com/
  2. User ที่ใช้ในการ Login เข้าใช้งานคือ e-mail มหาวิทยาลัยที่ทุกท่านมี แต่เปลี่ยน @ubru.ac.th เป็น @live.ubru.ac.th ตัวอย่าง “thanakrit.p@live.ubru.ac.th
  3. Password คือ “Password123” เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก และระบบจะบังคับให้เปลี่ยนเมื่อ Login เข้าใช้งานครั้งแรก

ทั้งนี้ สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ CC.ubru.ac.th หากบุคลากรหรือคณาจารย์ท่านใดมี ปัญหาการใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 3200           (คุณธนกฤต ผงผ่าน)