ร่วมใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
 ร่วมใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ด้วยการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลือกตั้ง โดยใช้ระบบออนไลน์

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.

ตรวจสอบสิทธิและดูข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง

https://sites.google.com/ubru.ac.th/vote

 

ลงคะแนนออนไลน์

https://docs.google.com/forms