โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การรับสมัครนักเรียนใหม่สำหรับ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีกำหนดยื่นความประสงค์และส่งเอกสาร ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดการประเมินพัฒนาการ / สอบ / สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาระหว่างวันที่ 15 -19 กุมภาพันธ์ 2564 

ดาวน์โหลดเอกสาร