เชิญชวนน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมประกวดออกแบบ LINE Stickers x AIS

เชิญชวนน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมประกวดออกแบบ LINE Stickers x AIS
ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท ได้ร่วมงานออกแบบ LINE Stickers ภาพนิ่งกับ AIS 1 ชุด และน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตร
สมัครฟรี สแกนผ่าน QR Code ภายใน 5 ก.พ.64 นี้
และ Brief รายละเอียดโครงการวันที่ 8 ก.พ.64 ช่วงเวลา 10:30 – 11:30 น.