นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมทำดีบริจาคโลหิตในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมทำดีบริจาคโลหิตในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จากการออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี