“วันราชภัฏ”

เมื่อวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมจัดบูธนิทรรศการ พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ เนื่องใน “วันราชภัฏ” ในกิจกรรมครั้งนี้ทางคณะพยาบาลได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีเปิดงานวันราชภัฏ และทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมแสดง “ฟ้อนม่วนฮักแพง สุขภาพแข็งแรงแบ่งปัน” ในครั้งนี้ด้วย