ร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา

คณะแพทย์แผนไทยทางเลือก ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ และชมรมพระพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องกิจกรรมทางศาสนา ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการนี้ อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง คณบดีคณะแพทย์แผนไทยทางเลือก ได้ร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในครั้งนี้ด้วย