ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (โดย ทปอ.) ปี 2562

➡️คณะพยาบาลศาสตร์เท่านั้น
➡️สอบวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562  ณ อาคาร 52 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
➡️เวลา 09.00 – 12.00 น.  ????สอบถามได้ 045-352000 ต่อ 5601,1144,1147