งานมหกรรมสุขภาพ “คนอุบลไม่เนือยนิ่ง เดินวิ่งเคลื่อนไหว”