ตารางเรียนนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

เอกสาร ดาวน์โหลด
ตารางเรียน นศ.ชั้นปีที่ 4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 
ตารางเรียน นศ.ชั้นปีที่ 4 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562
   

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

เอกสาร ดาวน์โหลด
ตารางเรียน นศ.ชั้นปีที่ 3 เทอม 3 ปีการศึกษา 2562 
ตารางเรียน นศ.ชั้นปีที่ 3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียน นศ.ชั้นปีที่ 3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

เอกสาร ดาวน์โหลด
ตารางเรียน นศ.ชั้นปีที่ 2 เทอม 3 ปีการศึกษา 2562 
ตารางเรียน นศ.ชั้นปีที่ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียน นศ.ชั้นปีที่ 2 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

เอกสาร ดาวน์โหลด
ตารางเรียน นศ.ชั้นปีที่ 1 เทอม 3 ปีการศึกษา 2562 
ตารางเรียน นศ.ชั้นปีที่ 1 เทอม 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียน นศ.ชั้นปีที่ 1 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562