ระบบให้คำปรึกษา

ระบบให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา

กรุณาเพื่อกรอกข้อมูลเพื่อรับคำปรึกษา

สำหรับนักศึกษา

                                           

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รายการรายละเอียดดาวน์โหลด
คู่มือการให้คำปรึกษาไฟล์ .DOCคลิก
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา-อษ.2ไฟล์ .DOCคลิก
ประวัตินักศึกษาส่วนตัว-อษ.1ไฟล์ .DOCคลิก

อาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะ

1.อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย
2.อาจารย์ดร.กชพงศ์ สารการ
3.อาจารย์มะลิสา งามศรี
4.อาจารย์หงษ์ บรรเทิงสุข

ขั้นตอนการรับคำปรึกษา