ติดต่อเรา

คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 อีเมล์ : contact.nurse@ubru.ac.th

 เวลาติดต่อ : 08.00 น. – 16.30 น.
โทร : (045)-352-000 ต่อ 4337

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8.00 น. – 16.30 น.

เลขผู้เสียภาษี : 0994000336161