ประกาศ…รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการราชภัฏอาสา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างงานนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร)

ประกาศ…รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการราชภัฏ[…]

Read more

ประชาสัมพันธ์ การสมัครโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์ การสมัครโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย อ[…]

Read more

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบปลายภาค 2/2562 ตาม มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบปลายภาค 2/2562 ตามมาตราการป้[…]

Read more

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบ[…]

Read more

เชิญชวนให้นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี สมัครเข้าร่วมเป็น อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ

เชิญชวนให้นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลร[…]

Read more

เข้ารับรางวัลบุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้[…]

Read more