นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมทำดีบริจาคโลหิตในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาคณะพยาบาล[…]

Read more

เชิญชวนน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมประกวดออกแบบ LINE Stickers x AIS

เชิญชวนน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี […]

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การรับสม[…]

Read more