ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 
 

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์

สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design By NewWPThemes