ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน C-IQA

3-4 กันยายน 2557 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์นภาดล สีหพันธุ์ พร้อมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมในโครงการเสริมสร้างทักษะ ความเข้มแข็งของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอุดมศึกษา C-IQA เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

IMG 4399

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 4395IMG 4397IMG 4398

 

 

IMG 4396

 

Link หน่วยงานน่าสนใจ


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes