ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในคณะพยาบาลศาสตร์

      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์นภาดล สีหพันธุ์ เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ณ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2557

    

 

 

 

    ชมภาพกิจกรรมที่เหลือตามลิ้งค์ข้างล่างนี้ ครับ

      https://www.facebook.com/nurse.ubru.ac.th

 

 

 

Link หน่วยงานน่าสนใจ


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes