ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในคณะพยาบาลศาสตร์

         คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างพระธาตุพุทธชยันตีศรีมหาโพธิโยบล ณ วัดหนองหว้า ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

Link หน่วยงานน่าสนใจ


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes