คณะพยาบาลศาสตร์ รับการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร วันที่ 16 กรกฎาคม และระดับคณะ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ติดตามชมภาพอื่นๆ ตาม Link ข้างล่างครับ

https://www.facebook.com/nurse.ubru.ac.th?fref=photo

 

กิจกรรมภายในคณะพยาบาลศาสตร์

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design By NewWPThemes