ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

arrowการศึกษา


 

    ชื่อเรื่อง เอกสาร   
         
    ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เอกสาร
 
    ๒. ระบบและกลไกของหลักสูตร เอกสาร  
    ๓.  การบริหารหลักสูตร
เอกสาร  
   

๔. ตารางการเรียนการสอน   ปี 1   ปี 2   ปี 3  ปี4

   
    ๕. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของผู้เรียน เอกสาร
 
    ๖. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เอกสาร   
    ๗. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เอกสาร  
    ๘. จำนวนนักศึกษา เอกสาร  
    ๙. ผลการประเมินอาจารย์ Link  
      Link  
High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design By NewWPThemes